НВП «Фероліт» приділяє велике значення питанням екології, раціонального використання природних ресурсів та підтримує ініціативи щодо збереження сприятливої екологічної ситуації в регіоні.

Наше підприємство веде постійну роботу у сфері зниження впливу виробництва на навколишнє середовище. У своїй діяльності ми керуємося основними принципами екологічної політики підприємства:

 1. Пошук та впровадження технологічних процесів, що зменшують кількість викидів та відходів.
 2. Зниження рівня впливу на довкілля на всіх етапах видів діяльності підприємства з використанням технологій та застосуванням принципів запобігання забрудненню.
 3. Активне використання альтернативних видів енергії.
 4. Постійний контроль основних показників забруднення. Регулярне проведення моніторингу впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище, врахування його результату при прийнятті ділових рішень з метою зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.
 5. Сортування побутових відходів з метою переробки та дотримання законодавства у сфері поводження з відходами.
 6. Підвищення обізнаності персоналу підприємства у галузі охорони праці, захисту наволишнього середовища та забезпечення належного рівня розуміння важливості екологічних аспектів.

Нами сформовано позитивну культуру безпечної роботи. Це означає, що кожен керівник відповідає за безпеку своїх підлеглих, а кожен співробітник – за свою безпеку та безпеку оточуючих.

Головна мета підприємства в галузі охорони праці - досягнення нульових показників виробничого травматизму та створення безпечних умов праці.

НВП «Фероліт» веде системний та активний процес модернізації основних виробничих фондів. Кожен із реалізованих проектів несе в собі екологічну складову та дозволить вивести підприємство на новий якісний рівень. Усвідомлюючи відповідальність за раціональне використання природних ресурсів та збереження екологічної ситуації підприємство щорічно затверджує програму заходів, відповідає принципам та цілям екологічної політики.

Пріоритетні цілі та завдання Науково-виробничого підприємства «Фероліт» у галузі екології на 2024 рік:

 1. Проведення контролю нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства.
 2. Устаткування аспірації формувальної лінії DISA додатковими пиловловлювачами.
 3. Проведення контролю радіаційного забруднення майданчика для зберігання металобрухту та готової продукції.
 4. Проведення контролю повітря на кордоні санітарно-захисної зони підприємства.
 5. Проведення контролю складу та властивостей підземних вод, дослідження проб ґрунту та атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони полігону промислових відходів.

Крім глобальних заходів, на підприємстві підтримується ініціатива «Зелений офіс» від організації Грінпіс. Основною метою є виховання відповідального ставлення до ресурсів кожного працівника. Для цього проводяться такі дії:

 • повторне використання та переробка.
 • економія енергоресурсів;
 • сортування побутового сміття.

Інтегрована система менеджменту якості, екології та охорони праці підприємства відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ОНSАS 18001: 2010. У 2019 році НВП "Фероліт" пройшло аудит та отримало черговий сертифікат відповідності вимогам міжнародних стандартів ISO 14001-2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та посібник із застосування».
Для зниження техногенного впливу на навколишнє середовище на підприємстві постійно реалізує програми з удосконалення роботи технологічного обладнання, оснащення джерел викидів очисними установками, а також щодо утилізації та використання промислових відходів.

Відповідно до термінів та умов Закону України «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів» НВП «ФЕРОЛІТ» подає Звіт про викиди та перенесення забруднювачів і відходів у звітному році.

Звіт подається до Міндовкілля за формою, затвердженою Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 13.04.2023 № 221.

Виробничий майданчик 2023.

Полігон 2023.